1
కొత్తిమీర పంట సాగు నేలలు, విత్తే కాలం ,నేల తయారి ,విత్తన మోతాదు ,ఎరువులు యాజమాన్యం మరియు పంట కోత వివరాలు .మరిన్ని వ్యవసాయ సంబంధిత సలహాలు, సూచనల కోసం జై హ...

Comments

Who Upvoted this Story

Latest Comments